Coaching

?

Individuele coaching

Coachen is het verruimen van de bewustzijn van de gecoachte. Belangrijk daarbij is de eigen verantwoordelijkheid. Een gecoachte zal zich verantwoordelijk moeten voelen voor zijn denken en handelen. Alleen dan zal verbetering in het functioneren plaatsvinden. Coaching richt zich met andere woorden op gedrag; gedrag dat iemand belemmert in het realiseren van zijn doelstellingen. Een coach zal de gecoachte een spiegel voor houden, een klankbord voor hem zijn en hem begeleiden zijn doelen te bereiken.

 

Coaching on the job

Tijdens individuele coaching geeft de gecoachte aan waar hij op gecoacht wilt worden. Met andere woorden, wat de hulpvraag is. Tijdens de coaching on the job is de coach aanwezig op de werkvloer (bijvoorbeeld tijdens klantencontact, een werkoverleg, een bespreking) om te observeren. De terugkoppeling over het functioneren wordt vervolgens in een 1 op 1 gesprek gegeven.

 

Teamcoaching

Teamcoaching is een specifieke manier van coaching: niet het individu maar het team wordt gecoacht. Het onderwerp van teamcoaching is de effectiviteit van het team als geheel. Daarbij komen de individuele teamleden aan bod, maar ook de onderlinge samenwerking en interactie. In veel teams zijn er zaken ‘onder de oppervlakte’ die het functioneren van het team beïnvloeden. Wellicht zijn er onenigheden over doelstellingen, manier van werken, bijdragen van individuele teamleden. Teamcoaching maakt deze zaken bespreekbaar, op een constructieve manier.

 

Je hoeft geen ander mens te worden om dingen anders aan te pakken.