Gedragsverandering

Voorwaarden voor gedrag- en cultuurverandering

Tijdens de trainingen Leidinggeven en Management Vaardigheden geven managers regelmatig aan dat een gedrag- of cultuurverandering binnen hun team of afdeling wenselijk is. Neem bijvoorbeeld het geven van feedback. De managers zien graag dat teamleden elkaar feedback geven. Op die manier helpen ze elkaar immers zich verder te ontwikkelen en kunnen ze invloed uitoefenen op situaties. Echter, binnen het team gebeurt dit niet of nauwelijks. Werkoverleggen, teambijeenkomsten, themasessies worden besteed aan het onderwerp in de hoop dat de teamleden ermee aan de slag gaan. Niets mis mee. Alleen, vaak is het niet genoeg.

Wil je als manager dat er echt iets verandert in het gedrag van de teamleden of de cultuur van de afdeling, zorg dan voor de volgende vier voorwaarden:

  1. Maak het nut van de verandering duidelijk: waarom is het noodzakelijk dat we elkaar feedback gaan geven.
  2. Geef het goede voorbeeld: spreek als manager jouw teamleden aan op gewenst en ongewenst gedrag. En, ontvang de feedback die de teamleden aan jou geven.
  3. Zorg dat de teamleden over de mogelijkheden en omstandigheden beschikken om het gedrag te veranderen: geef ze training in feedback geven, coach ze bij het aanspreken van collega’s, zet letterlijk de deur open voor feedback.
  4. Laat de teamleden de consequenties ervaren: beloon het gedrag als de teamleden elkaar feedback geven en ontmoedig gedrag waarbij de teamleden bij jou komen klagen en niet hun eigen verantwoordelijkheid pakken.

Succes met gedrag- en cultuurverandering binnen jouw team of afdeling!

Gedragsverandering

Bron: The Inconvenient Truth About Change Management – Scott Keller en Carolyn Aiken