Visie

Het succes van uw organisatie wordt bepaald door de mensen die er werken.
Door persoonlijke groei, inspiratie en plezier in het werk dragen zij dagelijks bij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Training en coaching spelen daarbij een belangrijke rol.
dfsdfsdf

Toegevoegde waarde

Wij zijn van mening dat training en coaching pas toegevoegde waarde voor u heeft als het geleerde ook daadwerkelijk gebruikt wordt in de dagelijkse werksituatie. Daarom wordt elke training zo praktisch mogelijk ingevuld met korte theoretische inleidingen en veel herkenbare praktijksituaties en oefeningen. Daarbij wordt regelmatig gebruik gemaakt van trainingsacteurs. Borging van het geleerde maakt een belangrijk deel uit van de training.

Ook bij coaching wordt continu de koppeling gemaakt naar de dagelijkse praktijk.
dfsdfsdf

Drie pijlers

In trainings- en coachingstrajecten staan drie pijlers centraal:

Bewustwording            Beweging                Borging

Bewustwording: inzicht in eigen gedrag en het effect hiervan op anderen: wat doe ik nu, wat is het effect daarvan en wat wil ik veranderen of verbeteren?

Beweging: toepassen in en vertalen naar de dagelijkse praktijk: wat ga ik doen, hoe kom ik in beweging en met welk gewenst resultaat?

Borging: vasthouden en omzetten van het geleerde in de praktijk van alledag: wat ga ik doen om de nieuwe vaardigheden en het nieuwe gedrag te borgen?
dfsdfsdf

Eigenaarschap

Eigenaarschap van de deelnemer staat bij elk traject voorop: wat kan de deelnemer zelf doen, in het hier en nu, om in beweging te komen. Deelnemers wordt daarbij geleerd andere ervaringen aan te spreken en te gebruiken. Dit vraagt creativiteit, flexibiliteit, improvisatie en lef!