Psychologisch instrument

Tijdens training- en coachingstrajecten kan gekozen worden voor het inzetten van psychologische instrumenten voor zelfinzicht. Onderstaand een overzicht van de instrumenten die gebruikt kunnen worden door QualityTrain, afhankelijk van de wens en behoefte van de klant.
sdfsdf

Management Drives®

Management Drives helpt de performance van organisaties, teams en individuen te verbeteren, waarbij de potentie van mensen optimaal wordt benut. Dat wordt gedaan door inzicht te bieden in leiderschap en drijfveren: wat drijft individuen en teams, waar zit de verwerping, wat is energie gevend en waar ligt de potentiële kracht en het ontwikkelpotentieel.

Saskia Elberse is sinds 2022 gecertificeerd partner voor Management Drives.

TMA® Methode

Bij TMA® Methode, de Talent Motivatie Analyse is het uitgangspunt dat als je mensen zoveel mogelijk laat werken vanuit hun talenten en drijfveren je de meeste kans hebt op succes. Kijk vooral naar wat er al aanwezig is bij mensen en maak daar gebruik van. Mensen komen vooral in beweging in relatie met dingen die ze kunnen of waarvan ze weten dat ze talent hebben. De volgende stap is dat je competenties kansrijk kunt ontwikkelen vanuit intrinsieke motivatie (= drijfveren en talenten).

Naast de rapportage over talenten, drijfveren en competenties van de kandidaat, geeft TMA ook de mogelijkheid voor een competentie feedbackrapportage: deze rapportage bestaat uit de resultaten van de vragenlijst die de kandidaat heeft ingevuld, aangevuld met resultaten van feedbackgevers (360 graden feedback). De rapportage geeft zicht op de sterke kanten en ontwikkelpunten. Het bevat informatie waarmee richting gegeven kan worden aan de persoonlijke ontwikkeling. Het rapport geeft weer hoe de kandidaat op dat moment overkomt in zijn functioneren.

Saskia Elberse is sinds 2020 TMA gecertificeerd professional voor individuen en teams. 

MBTI®

MBTI® is een krachtig instrument voor zelfkennis en ontwikkeling.
Het uitgangspunt van MBTI® is dat ieder mens een natuurlijke voorkeur heeft voor het opnemen van informatie, voor het omgaan met zijn energie, hoe hij beslissingen neemt en op welke manier hij zijn leven inricht. En als iemand nu inzicht heeft in zijn eigen voorkeuren, dan is hij in staat zijn talenten optimaal te gebruiken, zijn aandachtspunten te ontwikkelen en de talenten van anderen naar waarde te schatten. Dit bevordert de samenwerking met anderen.

Saskia Elberse is sinds 2002 geaccrediteerd om MBTI® toe te passen in training- en coachingstrajecten. 

MBTI

TTI Success Insights®

Het TTI Success Insights® Profiel Gedrag en Drijfveren is bedoeld om ons inzicht in onze eigen, individuele kwaliteiten te vergroten. Het profiel beschrijft twee verschillende, zij het nauw met elkaar samenwerkende, domeinen: de Gedragsstijl die we hanteren, en de Drijfveren die ons in beweging zetten. Inzicht in de kwaliteiten – en soms de valkuilen – die gepaard gaan met onze Gedragsstijl en onze Drijfveren, kan leiden tot (nog meer) persoonlijke en professionele groei en vervulling.

 

Saskia Elberse is sinds 2012 gecertificeerd TTI Success Insights®-consultant.

TTI SI

Profile Dynamics®

Profile Dynamics® typeert mensen in een zevental kleuren die elk staan voor eigenschappen, denkwijzen en gedrag. De Profile Dynamics® instrumenten brengen drijfveren en waarden in kaart en bieden tevens praktische handvatten voor ontwikkeling en groei, zowel die van de individuele werknemer als van de organisatie in zijn geheel.

Kleuren

De Profile Dynamics® Persoonlijke analyse is een instrument dat laat zien welke waarden mensen hanteren en wat hun voorkeur heeft op bijvoorbeeld het gebied van functie en taken, samenwerking, verandering en leiderschap, en waarmee ze minder affiniteit hebben. Het helpt om persoonlijke wensen van medewerkers af te stemmen op de mogelijkheden en behoeften van de organisatie. 

diagram_E_2

Saskia Elberse is sinds 2014 gecertificeerd Profile Dynamics® trainer en coach.

PDlogo

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.